Title

NOVI PROGRAMI

team-building Zagrebrodjendani - proslave ro?endana Zagrebskolski-izleti kolski izleti Zagreb

Weblinks
Najam drvene ku?ice PDF Ispis E-mail

Drvena hrastova ku?a

 

NAMJENA:
paintball proslave (ro?endani, moma?ke i djevoja?ke zabave), zabave, obi?no rotiljanje, sve prema vaim zamislima i potrebama. Predlaemo: odaberite termin od 16:00 sati i poslije paintballa ku?u moete koristiti do slijede?eg jutra!!!
 NAPOMENA:za sve "cjelono?ne" proslave potrebno je ostaviti polog u visini 1000,00Kn koji se vra?a nakon proslave po izvrenoj primopredaji
Kapacitet: do 30 osoba (proirivo prema potrebi)
 
Oprema: Rotilj, hladnjaci (3 komada), struja (benzinski agregat), stolovi i klupe
 
Za najam ku?ice nazovite: 091/3697972 ili 01/3697972
Najam ku?ice je u cijeni za grupe vie od 20 osoba, koje odaberu paintball paket s 300 kuglica ili vie
KU?ICU IZNAJMLJUJEMO ISKLJU?IVO U SKLOPU NEKOG OD PAINTBALL PROGRAMA. Ku?ica nije opremljena za spavanje.
Ukoliko se u grupi nalaze i osobe koje ne igraju paintball ili dolaze kasnije - ULAZNICA 15,00Kn/osoba
 
Ugostiteljske usluge ne pruamo. Pi?e i hranu osiguravate sami. Catering mogu?e osigurati od vanjskog suradnika.
Najam ku?ice uklju?uje najam prostora s klupama i mjesto za rotilj, kao i najam dva hladnjaka za smjetaj hrane i pi?a koje donesete sa sobom.
Benzin za agregat donesite sa sobom (5 litara).
Drvo za potpalu i ugljen donesite sa sobom.
 
Zapisnikom se utvr?uje ispravnost predanog objekta i inventara, kako kod preuzimanja objekta u najam. tako i po svretku proslave. U slu?aju nastanka tete, organizator podmiruje nastalu tetu sukladno cijenama ote?enog inventara.
Ukoliko ne elite po?istiti nakon proslave i dovesti objekt u primljeno stanje, dodatni troak ?i?enja iznosi 200,00Kn
 
CJENIK:
**najam nakon paintball termina (trajanje 3 sata)        300,00Kn
 
**poludnevni najam                                                500,00Kn
(termini od 09:00 do 14:00 i od 15:00 do 20:00)
 
**Najam za proslave (cijelu no?)                                1000,00Kn
(termin nakon paintballa od 20:00 do 08:00)
 
 
 
 
 
servudskasuma
servudskasuma
servudskasuma1
servudskasuma2
servudskasuma3
servudskasuma4
servudskasuma5
servudskasuma6
servudskasuma8

Promo video za Paintball park ervudska uma

 

Pogledajte VIDEO kako do nas