Title

NOVI PROGRAMI

team-building Zagrebrodjendani - proslave ro?endana Zagrebskolski-izleti kolski izleti Zagreb

POGODAK d.o.o.

Address:

sjedite tvrtke: Stara karlova?ka 91. Pavu?njak - Samobor
PAINTBALL TERENI: ervudska uma
Karlova?ka cesta 91, Pavu?njak - Rakov Potok

Samobor

Zagreba?ka upanija

Hrvatska

10450


Telephone:
01/3697-972
Mobile:
091/3697-972
Information:
Poaljite upit ili nazovite neki od navedenih brojeva. Zatraite prezentaciju!! Tereni za paintball se nalaze u Rakovom Potoku!